Månadsmelding frå Ortnevik – Ortnevik Grendelag

Mai 2017

Målingane til Joar viser 28 mm. nedbør.

images-2

Det er byrja å fylle seg opp med båtar i den nye småbåthamna.

Båteigarane har hatt mykje dugnad for å få alt klart no til sommaren og endå er det meir å gjere.

Screen Shot 2017-06-06 at 09.28.50

         Båtane ligg stille og roleg i austavinden innafor moloen.

Utgravinga av tomt til nytt hus på Neset er for det meste ferdig. Det vil bli fortgang med reisinga av huset.

              Screen Shot 2017-06-06 at 09.31.26.png

 Dei som får gleda av å bu her, får ei fin utsikt over Sognefjorden  

Fin 17 mai etter tradisjonen i Ortnevik

Også i år stilte bygda sitt eige musikkorps i folketoget som gjekk frå 1905 steinen til kyrkja.

      Screen Shot 2017-06-06 at 09.33.37Screen Shot 2017-06-06 at 09.33.45

      F.v:  Eldar, Anders, Nina, Silje

       Screen Shot 2017-06-06 at 09.33.55Screen Shot 2017-06-06 at 09.34.01

Over: Nina og Anders stilte opp og spela også all musikken i kyrkjaBiletet over til høgre: Kyrkjetenar Joar, Klokkar Ann Iren og Prest Andreas.

Etter Gudstenesta var det samling i Grendehuset med servering av spekemat, potetsalat, kaffi og kaker – Anna Brekke hadde laga gode kaker.

Så ut i det fine vêret til mange gode aktivitetar, festfolket kosa seg med: Natursti, stafett, skyting, rett vekt på kveite og Anna. Festen vart runda av med premiering og mange venta med å gå heim til den var over.

Flott jobba av dei 3 i festnemnda i år:

Screen Shot 2017-06-06 at 09.36.27.png

Heilt til slutt utnemning av festnemnd 2018;  Janne, Nina, Bente, Anders, Jon, Helge Ø.

Butikken vår hadde Generalforsamling

Årsmelding og Rekneskap var så posetive, at styret meinte det er grunnlag for vidare drift.

Screen Shot 2017-06-06 at 09.37.24

Ein grøn fin dal som ligg nær 1000 m.o.havet.

Screen Shot 2017-06-06 at 09.37.29

Tidlegare generasjonar fortalde at ”Øyremannen” (husmann på Øyra) henta for til dyra sine i denne dalen og at det er opphavet til namnet på både elva og dalen.

For oss som lever i dag er det vanskeleg å kunne tru på ei slik historie, likevel så veit me at husmenn måtte finne på det mest utruelege for å overleve.

Helsing frå Grendelaget!

 

Screen Shot 2015-12-02 at 12.38.57

 

—– —–

Juli 2015

August 2015

 September 2015

October 2015

 November 2015

Desember 2015

 Januar 2016

Februar 2016

Mars 2016

April 2016

Mai 2016

Juni 2016

Juli 2016

August 2016

Oktober 2016

November 2016

Desember 2016

Januar 2017

Februar 2017

Mars 2017

April 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s