Månadsmelding frå Ortnevik – Ortnevik Grendelag

August 2017

images-2

Joar målte 77 mm. regn.

August er over

Screen Shot 2017-09-06 at 14.48.46                                     

Bygda gjekk attende til gamle tilstandar etter at feriefolket for sin veg. Det ville vere kjekt om dei tok lengre ferie eit anna år.

Kyrne som snart skal kalve, får beite på heimebøen og ta det graset som veks opp for tredje gong.

Silje og Fredrik gifte seg ved Stavkyrkja til Anders –  som første brudepar der.

Screen Shot 2017-09-06 at 14.49.02

Bryllaupsdagen var fin.                          

Presten Runar Matsui Le, brudepar og forlovarar var plasserte på kyrkjetrappa.

Bryllaupsgjester og andre var plasserte ute i naturen.

Etter seremonien gjekk alle inn i kyrkja der  namna vart sett i gjesteboka.

Screen Shot 2017-09-06 at 14.48.54

Grendelaget, sanitetslaget og biblioteket inviterte til augustmøte for alle som var i bygda. Velkomen var nye, komande og ”erfarne” fastbuande.. Det var servering av is, kaffi.og saft. Det vart gjeve orientering om bygda til dei som er nye. Me fekk helse på to som har flytta til bygda, dei andre var hindra frå å komme den dagen.

Screen Shot 2017-09-06 at 14.51.41

Screen Shot 2017-09-06 at 14.49.15

Ein fin dag på Fodnestølen.

Screen Shot 2017-09-06 at 14.49.19

Nokre tre har alt pryda seg med haustfarge.

 

   Helsing frå Grendelaget!

 

Screen Shot 2015-12-02 at 12.38.57

 

—– —–

Juli 2015

August 2015

 September 2015

October 2015

 November 2015

Desember 2015

 Januar 2016

Februar 2016

Mars 2016

April 2016

Mai 2016

Juni 2016

Juli 2016

August 2016

Oktober 2016

November 2016

Desember 2016

Januar 2017

Februar 2017

Mars 2017

April 2017

 Mai 2017

Juni 2017

                                                                          Juli 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s